Aktualnoci - co u nas sycha?

Sukcesy w Warsaw Judo Open
2017-10-02

wietny wystp w jednym z najmocniejszych turniejów towarzyskich w Europie, Warsaw Judo Open, zaliczyli nasi Judocy. Judoczki MKS Juvenia Wrocaw zdobyy 4 medale, w tym 3 zawodniczki z naszych sekcji.

Kinga Klimczak - zoto (Kty Wrocawskie, trener Patryk Jamiski)

Oliwia Szczepanowska - brz  (Kty Wrocawskie, trener Patryk Jamiski)

Kinga Kniter - brz (Czernica, trener Bartomiej Bochniak)

Bardzo dobrze walczya caa grupa Modziczek i Modzików, jest to bardzo dobry prognostyk przed Mistrzostwami Polski, które odbd si za 2 tygodnie!

Wicej informacji na www.gwardiajuvenia.pl oraz facebooku: www.facebook.com/JudoGwardiaJuvenia/

dzikujemy sponsorom za wsparcie, dziki czemu cz naszych zawodniczek i zawodników dostao dofinansowanie do wyjazdu.

Gratulacje!

 
Trening w Ktach Wrocawskich odwoany
2017-10-02

Z powodu wyjazdu trenera Patryka Jamiskiego na turniej Warsaw Judo OPEN oraz camp, który potrwa do wtorku, trening w Ktach Wrocawskich musi zosta odwoany. Z tego samego powodu we wtorek nie odbd si zajcia w Rzeplinie oraz Tycu Maym. 

Z powodu wyjazdu trenerów Radka oraz Bartka dzisiejsze zajcia poprowadzi trener Mariusz Janicki (na zdj. pierwszy z lewej trzymajcy puchar), wielokrotny medalista Mistrzostw Polski, medalista Mistrzostw wiata Wojska oraz wielokrotny Reprezentant Polski w Judo! Naprawd warto! 

 
Dzikujemy za wspprac
2017-09-29

Dzikujemy za wspóprac trenerowi Arkowi Kisielewiczowi oraz Patrykowi Kastnerowi. Trenerzy musieli (przynajmniej na razie) zrezygnowa z regularnego prowadzenia zaj z powodu maej iloci czasu i trudu pogodzenia pracy ze studiami oraz karier zawodnicz. 

Arek Kisielewicz jest aktualnym brzowym medalist Mistrzostw Polski Seniorów, Patryk Kastner jest aktualnym Mistrzem Polski Juniorów i uczestnikiem Druynowych Mistrzostw Europy Juniorów z tego roku.

yczymy dalszych sukcesów! Nie egnamy si na stae, mamy nadziej, e trenerzy bd czasami prowadzi treningi. Trener Patryk ju w poniedziaek bdzie na zajciach w órawinie. 

 
Wtorkowe zajcia w Tycu Maym musz zosta odwoane
2017-09-29

Z powodu wyjazdu trenera Radka na Turniej Judo Warsaw Open i pobyt na campie a do wtorku, zajcia w Tycu Maym musz zosta odwoane. Tego samego dnia, tj. we wtorek, nie odbywaj si take zajcia w Rzeplinie (wszystkie dzieci mog przyj w czwartek).

W órawinie trening odbywa si normalnie, zajcia poprowadzi trenere Patryk Kastner, którego dzieciaki z órawiny bardzo dobrze znaj. 

Trzymajcie kciuki za ekip MKS Juvenia Wrocaw, która bierze udzia w jednym z najmocniejszych i najwikszych zawodach Judo w Europie.

 
Judogi - strj do Judo, co warto wiedzie?
2017-09-27

Judogi to tradycyjny strój przeznaczony do wiczenia Judo. Przez pierwsze 2-3 tygodnie nie jest on niezbdny, po tym czasie rodzice powinni zakupi strój. Jaki wybra? Przede wszystkim strój do Judo jest zrobiony z plecionki. Tradycyjnie ma kolor biay i takie s preferowane. W Judo, w przeciwiestwie do karate, dzieci si szarpi wic stroje gadkie s mniej wytrzymae i czsto si pruj. Po drugie s one niewygodne dla dzieci i nie wygldaj najlepiej. 

Judoga suy okoo 2 lata (naley kupi troszk wiksz, na pewno trener waciwie doradzi) wic nie jest to bardzo duy koszt.

Mona kupi Judog na wasn rk albo u trenerów.

Maj Pastwo 2 rozwizania:

Judogi firmy Dax z naszywkami klubu oraz sekcji - koszt 140 zotych - naley je zamówi u trenera.

Judogi markowe firmy Adidas - magames.eu/glowna/47-udoga-adidas-club-junior-z-czarnymi-paskami.html 

mona do judogi dodatkowo zamówi nadruki - koszt to 40 zotych (logo klubu z przodu oraz plastron na plecach)

Judogi Adidasa mona zamówi przez powyszy link lub mailowo kontakt@zabawajudo.pl

Judoga skada si ze spodni, marynarki oraz paska. 

Jak wiza pas? Zapraszamy do zakadki "o Judo".

Jeli maj jeszcze jakie pytania, zapraszamy do trenerów.

 
Znamy ju terminy zaj wszystkich sekcji
2017-09-27
 W padzierniku ruszaj zajcia w ostatnich sekcjach. W kadym momencie mona si zapisywa, chocia s sekcje, w których nie ma ju wolnych miejsc. W tej sprawie prosimy o kontakt bezporednio z trenerami prowadzcymi zajcia w sekcjach. W zakadce nasze sekcje podane jest imi i nazwisko trenera, natomiast w zakadce trenerzy mona poczyta kilka sów o trenerach oraz znale do nich numer telefonu.

Prosimy eby rodzice dzieci, które w tym roku szkolnym rozpoczy uczestnictwo w zajciach, wypenili zgod, która dostpna jest w zakadce do pobrania.

 
Zawody dzieci w Obornikach lskich
2017-09-26

W ten weekend dziao si naprawd duo. Nasi Judocy zdobywali medale w International Judo League w odzi, w Super Lidze Judo w widnicy, na Midzywojewódzkich Mistrzostwach Modzików w Poznaniu, starsi zawodnicy MKS Juvenia Wrocaw walczyli na Litwie a cz naszych trenerów walczya w Mistrzostwach Polski Seniorów (trener Arek Kisielewicz zaj III miejsce, trener Arek Makarewicz V miejsce).

W ten weekend kolejne zawody - tym razem w Obornikach lskich. W zakadce do pobrania znajduje si komunikat organizacyjny. Zgosze dokonuj trenerzy. 

Starsi zawodnicy jad na najmocniejszy turniej w Polsce - Warsaw Judo Open!

Trzymamy kciuki take za Gwardistów Damiana Szwarnowieckiego oraz Karola Kurzeja, którzy jad na Puchar wiata do Zagrzebia!

 
Zajcia w ernikach Wrocawskich
2017-09-20
 W nowym roku szkolnym zajcia w ernikach Wrocawskich nie bd si odbywa. Nie mamy moliwoci kontynuowania zaj w Szkole Podstawowej, a proponowana przez nas alternatywa prowadzenia zaj w Klubie Kunia zostaa zaakceptowana przez ma grup rodziców. Ponadto proponowane przez Pastwa terminy byy tak rozbiene, e nie byo moliwe zebranie grupy.

Przykro nam z zaistniaej sytuacji. Dzikujemy trenerowi Arkowi Kisielewiczowi za wkad woony w sekcj Judo w ernikach Wrocawskich. Mamy nadziej, e maj Pastwo moliwo dowiezienia dzieci do innej sekcji. Najlepsz alternatyw jest Wysoka lub órawina.

Godziny zaj dostpne s w zakadce nasze sekcje. 

 
Zajcia Judo w Rzeplinie
2017-09-19

Darmowe otwarte zajcia odbywa si bd we wtorki w godzinach 13:25-14:25, jest moliwo uczestniczenia w drugim treningu w miesicu (czwartek 13:25-14:25). Koszt dodatkowych zaj to 50 zotych za miesic. eby uczestniczy w zajciach czwartkowych naley mie judog (od padziernika). Wszyscy chtni rodzice proszeni s o wypenienie zgody, która znajduje si w zakadce do pobrania na naszej stronie. Zapisów mona dokonywa mailowo (kontakt@zabawajudo.pl) oraz telefonicznie 601518070. Pierwsze treningi odbywa si bd wg harmonogramu:  21.09. (czwartek), 26.09. (wtorek) oraz 28.09. (czwartek) – zajcia otwarte dla wszystkich. Dnia 3 padziernika zaj nie bdzie, od 5.10. (czwartek) wg planu – wtorki zajcia otwarte, czwartki – grupa dodatkowa. W razie pyta prosz kontaktowa si z trenerem Radosawem Zamckim. 

W zwizku z zajciami niektórych klas do godziny 14:10 bdziemy si starali przesun zajcia na póniejsz godzin lub inne dni. Na chwil obecn zostaj podane wyej terminy.

To, e niektóre dzieci maj zajcia szkolne w trakcie zaj judo, nie wynika ze zej woli Dyrekcji szkoy w Rzeplinie, ale nieporozumienia przy ustalaniu terminów. Na chwil obecn Pani Dyrektor nie ma wpywu na zmian godzin. Jest to nasz problem organizacyjny, który moe by ewentualnie rozwizany przez Wadze Gminy (zakup "kontenerów", które bd suy jako dodatkowe klasy i pozwol na zmian planu lekcji.

Prosimy o cierpliwo, ewentualnie zapraszamy na zajcia do innej sekcji (wszystkie znajduj si w zakadce nasze sekcje)

 
Zajcia w SP 80 na Brochowie rusz w padzierniku
2017-09-19

Zajcia w SP 80 przy ul. Polnej na Brochowie rusz w poniedziaek 2 padziernika. Niestety wynika to z okresu oczekiwania na sporzdzenie umowy przez szko. Przypominamy, e zapisy w tej sekcji dokonywane s mailowo lub telefonicznie pod numerem trenera Krzysztofa Kiebusa (502 436 380).

Terminy i godziny zaj dostpne s w zakadce nasze sekcje. 

 
Sekcja w Wysokiej rusza od 3 padziernika!
2017-09-15

Udao si porozumie z Dyrekcj Szkoy Podstawowej w Wysokiej. Zajcia odbywa si bd we wtorki i czwartki, tak jak w roku ubiegym. Na razie treningi bd miay miejsce w holu przy bibliotece, moe w trakcie roku szkolnego wrócimy do sali.

Dzikujemy rodzicom za pomoc w organizacji zaj.

Zapisów mona dokonywa w szkole na licie przy wietlicy oraz u trenera Arka (tel. 508 60 20 91).

Wszystkie szczegóy znajduj si w zakadce nasze sekcje. 

 
Problemy organizacyjne w sekcji w ernikach Wrocawskich
2017-09-15

zajcia nie bd odbywa si w Szkole Podstawowej w ernikach Wrocawskich. Z powodu 11 nowych oddziaów w szkole, zajcia lekcyjne prowadzone sa do godziny 17. 

Mamy moliwo przeniesienia zaj do Klubu Kunia(ul. Parkowa 2 w ernikach Wroc.).

Prosimy rodziców o wiadomo sms lub mailow co do chci uczestnictwa i preferowanych dni i godzin zaj (prosz sprawdzi czy zajecia nie koliduj z planem lekcji). Z powodów organizacyjnych musi take nastpi zmiana trenera.

 Proponowane s dwa dni z trzech:

 poniedziaek: dwie grupy po sobie po godzinie 13-15 lub 14-16 lub 15-17

 roda i pitek: 13-15 14-15 lub 14:30-16:30

 Istnieje moliwo odebrania dzieci z grupy modszej ze Szkoy oraz przeprowadzenie do Kuni na 30 minut przed zajciami.

eby zajcia ruszyy, musimy mie zapisanych co najmniej 20 osób. 

Prosimy o kontakt 601-51-80-70 lub kontakt@zabawajudo.pl

Planujemy ruszy w padzierniku. 

 
Tyniec May - pierwszy trening tydzie pniej, tj. 26 wrzenia
2017-09-15

Zapraszamy na zajcia do Tyca Maego, pierwsze odbd si we wtorek 26 wrzenia. Musiaa nastpi zmiana z powodów formalnych. Do koca wrzenia zajcia w Tycu Maym s bezpatne.

Zapraszamy we wtorki i czwartki.

Godziny zaj, które podane s w zakadce nasze sekcje, mog ulec maej zmianie, tj. zajcia mog zaczyna si pó godziny wczeniej. Czekamy na potwierdzenie od Pani Dyrektor.

Do zobaczenia.  

 
Zajcia w SP 80 oraz SP 34
2017-09-12

Znamy ju godziny zaj w Szkole Podstawowej nr 34 na Otaszynie Zajcia odbywa si bd w rody i pitki. Zajcia prowadzi bdzie pity zawodnik Mistrzostw Europy Kadetów, Krzysztof Kiebus.

W tym roku ruszaj nabory w nowej sekcji w Szkole Podstawowej nr 80 we Wrocawiu na Brochowie.Dotychczas prowadzona bya jedynie grupa Judo dla dwóch klas, otwieramy now grup naborow. Zajcia prowadzone bd w rod w godzinach 15-16 oraz pitki 14-15. W tej sekcji treningi prowadzi bdzie take trener Krzysztof.

Zajcia dla dzieci, które wiczyy w ubiegym roku w SP 80 odbywa si bd w poniedziaki i rody w godzinach 14-15.

Zapisy prowadzone s telefonicznie, prosimy o kontakt z trenerem, numer 502 436 380.

Zajcia w SP 34 rozpoczn si w rod 20 wrzenia, natomiast dat pierwszego treningu w SP 80 podamy po decyzji Pana Dyrektora.

Zapraszamy!

 

 
Zgody na uczestnictwo w zajciach dzieci oraz dorosych
2017-09-12

Wszyscy modzi sportowcy, którzy zaczynaj przygod z Judo w naszych sekcjach  w tym roku, musz mie wypenione przez rodziców zgody na uczestnictwo w zajciach. Plik ten dostpny jest w zakadce do pobrania o nazwie zgoda.doc

Osoby, które wicz w sekcji dla dorosych, proszone s o wypenienie pliku zgoda_masters.doc

Jeli kto ju raz wypenia t zgod, nie musi robi tego ponownie.

 
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 »

 

 
Kontakt z nami

Zabawa z Judo
Radosaw Zamcki
tel: + 48 601-51-80-70
email: kontakt@zabawajudo.pl

dodatkowe informacje dotyczce patnoci zamieszczone s w zakadce DO POBRANIA

 

RODO - polityka prywatnoci

Najnowsza galeria


  Sponsorzy i Partnerzy

 

 

 

 
 
 
       
  Start | Zajcia | Nasze sekcje | Trenerzy | O judo | Do pobrania | Galeria | Wsppraca | Kontakt
© Zabawa Judo 2010. Wszelkie prawa zastrzeone.
Projekt i wykonanie:
Hajime Studio